Bli medlem i vår förening

Denna sida (utom den inledande informationen) styrs från förbundet, så vi kan inte påverka utformningen mer än marginellt. Vår förening har medlemmar i många postnummer, men de flesta har postnummer som börjar på 126 och 129.

Medlemsavgiften i vår förening är 265 kr/år.

Central uppbörd
Förbundet centralt har fr.o.m. 2019 hand om avgiftshanteringen och skickar ut avier på medlemsavgiften, normalt i februari.

e-faktura
Du kan anmäla till din internetbank att du vill betala med e-faktura till SPF Seniorerna (bg 505-1743).

Vänmedlem (= betalande medlem i annan SPF-förening)
Vänmedlem betalar 100 kr per år direkt till vår förening (pg 44 80 07-5 eller bg 270-9095) och har då full tillgång till alla våra aktiviteter.

Byte av förening
Om du är med i en annan SPF-förening inom Stockholms län och vill byta till vår förening är det bäst att kontakta SPF Stockholmsdistriktet,
tel 08-720 77 30 eller e-post: info@spfstockholm.se. Då kontaktar de båda föreningarna och registrerar bytet.

Centralt medlemskap
Centralt medlemskap, som erbjuds via vissa hemsidor, är ett dåligt alternativ. Det är dyrare och man får mycket mindre för pengarna. Det kostar 350 kr (ingen föreningstillhörighet och ingen tillgång till föreningsaktiviteter).


Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 285kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer