April 2019

Våra fasta aktiviteter är fn. Månadsmöte, Studiebesök, Läsecirkel och promenad.