Utfall och budgetförslag 2021

Utfall och budgetförslag, årsmötet 2021

 

 

SPF Seniorerna Enskede Årsta nr 39

         
                       
                       
                       
        Utfall   Budget   Utfall   Budget  
        2019   2020   2020   2021  
  Intäkter                  
                       
  Medlemsavgifter 90 420   87 000   72 420   87 000  
  Bidrag                  
    Stadsdelsnämnden 14 800   10 000   11 600   12 000  
    SPF Sthlms distrikt 15 438   15 500   15 132   14 500  
    Kulturbidrag 1 400   3 000   800   1 500  
  Månadsmöten 12 950   18 000   4 060   5 250  
  Julfest   9 500   13 500   0   13 500  
  Lotterivinster   6 428   6 200   1 900   3 000  
  Räntor   192   190   168   100  
  Övriga intäkter 35 128   36 000   10 467   8 250  
                       
  Summa intäkter 186 256   171 390   116 547   145 100  
                       
                       
  Kostnader                  
                       
  Årsavgift SPF   61 800   62 000   59 800   59 640  
  Månadsmöten 45 856   25 290   10 465   17 000  
  Julfest   19 000   13 500   10 649   18 000  
  Styrelsens kostnadsers. 6 000   7 000   7 000   7 000  
  Administration 18 637   18 000   18 453      
    Programvaror             1 400  
    Kontorsmaterial             2 060  
    Trycksaker (programblad)           6 200  
    Porto               7 000  
    Bankostnader             1 600  
  Lotterivinster   4 407   4 600   1 668   5 000  
  Uppvaktning   4 193   4 000   5 087   5 200  
  Lokalkostnader 0   0   0   0  
  Övriga kostnader 37 785   36 000   4 350   14 000  
  Deltagaravgift kurser 500   1 000   0   1 000  
                       
  Summa kostnader 198 178   171 390   117 472   145 100