Balans och resultat 2020

Balans och resultat rapport för 2020.

SPF Seniorerna Enskede-Årsta        
                 
RESULTATRÄKNING  1 januari - 31 december 2020      
                 
      Intäkter   Kostnader   Netto  
                 
Medlemsavgifter   72 420,00   59 800,00   12 620,00  
Månadsmöten   4 060,00   10 465,00   -6 405,00  
Julfesten   0,00   10 649,00   -10 649,00  
Lotterier     1 900,00   1 668,00   232,00  
Kostnadsersättning styrelsen     7 000,00   -7 000,00  
Administration       18 453,10   -18 453,10  
Uppvaktning       5 087,00   -5 087,00  
Studiebesök/utflykter 10 467,00   4 350,00   6 117,00  
Bidrag stadsdelsnämnden SV 11 600,00       11 600,00  
Kulturbidrag   800,00       800,00  
Bidrag SPF Stockholm 15 132,00       15 132,00  
Ränta SBAB   168,30       168,30  
                 
Summa kronor   116 547,30   117 472,10   -924,80  
                 
                 
BALANSRÄKNING 1 januari - 31 december 2020      
                 
                 
Tillgångar     Skulder        
                 
Kassa   1 363,00   Reserverade medel   -5 411,85  
Plusgirot   52 336,62   Leverantörsskulder   -8 293,00  
SBAB   56 267,77   Förutbetalda medl.avg. -3 250,00  
Inventarier 1,00   Eget kapital      
          IB   -95 918,42  
          Balanserat resultat 1 980,08  
          UB   -93 938,34  
          Årets resultat 924,80  
                 
Summa kronor 109 968,39         -109 968,39