Promenad sept 2019

Septemberpromenaden den 24 2019.