Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsmötet 2021.

Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer för
SPF Seniorerna Enskede-Årsta 2021-2022

Styrelse:

Ordförande                     Monica Engelhart          omval 1 år

 

Ledamöter                       Gunnel Wirenius            kvarstår 1 år

                                            Dagny Söderqvist          omval 2 år

                                            Benny Gorard                 omval 2 år

                                            Solveig Lord                    kvarstår 1 år

                                            Eva Lidberg                      nyval 2 år

                                            Karina Klässman             fyllnadsval 1 år

 

Revisorer                          Eva Widfond                   omval 1 år

                                            Ingrid Lindén                   omval 1 år

Ersättare                          Birgitta Swedin               omval 1 år

 

Stadsdelsnämndens     

Pensionärsråd                Monica Engelhart

 

Årsmötesfunktionärer:

Ordförande                     Anders Rydmark

Sekreterare

 

Justerare

 

Valberedning:

Sammankallande:          Berit Ström

                                            Gunnel Andersson