Studiebesök på Malmslätt 3 juni

Besök på Flygvapenmuseum Malmslätt.

Flygvapenmuseum i Malmslätt
vårt besök måndagen den 3 juni 2019
11 medlemmar samlades tidigt måndagsmorgonen vid Gullmarsvägen 9 för vidarebefordran mot Malmslätt utanför Linköping. Museet finns nu på den gamla flygflottiljen F3. På det gamla fältet finns nu f.d. Arméns helikopterskola, som flyttade från Boden, och inte långt därifrån ligger även Saab-fältet.
Sveriges första flygskola startades av Carl Cederström 1913 här på Malmen med två flygplan, en bil och en mekaniker. Det var den första militära flygutbildningen i Sverige. Det förekom ytterligare flygutbildning i Sverige– Enok Thulin's flygskola i Malmö. Överstelöjtnanten Nils Kindberg som satt nere i Flygstabens källare, i Tre Vapen, på Banérgatan 62, fick sin flygutbildning där. Han hade aviatördiplom nr 9. Jag träffade honom många gånger, och hjälpte honom ibland att renskriva hans alster. Det publicerades 4 böcker om dåtidens flyg av honom.
1926 bildades flygvapnet. Och samma år inrättades Tredje flygkåren, som senare blev F3 här på Malmen.
I början av 1900-talet gick flygets tekniska utveckling fort – nya modeller av flygplan kom ofta och ersatta gamla. På 1940-talet började två flottiljchefer vid F3 spara äldre flygplan, istället för att skrota dem. Och samlingen växte och utökades med motorer, kameror och annan flygutrustning.
1977 beslöt riksdagen att Flygvapenmuseum skulle inrättas, som en del av det nybildade Statens försvarshistoriska museer. 1984 invigdes museet av kung Carl XVI Gustaf. 1989 utökades museet men ytterligare en hall. Mellan 2009 och 2010 gjordes den stora utbyggnaden. DC:3-an fick en viloplats på undervåningen, samtidigt byggdes det en stor utställning om kalla kriget, samt ett science-center -"Flyglabbet", en hörsal och en restaurang. Museet nyinvigdes 12 juni 2010.
2003 hittades vraket av det nedskjutna spaningsflygplanet – flygvapnets DC:a som hade legat på Östersjöns botten i över 50 år. Dåvarande flygvapenchef Bengt G:son Nordenskiöld flög flera gånger själv ut för att leta efter planet och sin besättning. Tyvärr fick han inte uppleva att man hittade planet.
När Flygvapnet firade 50 år 1986, så var Generalen med och ville att jag skulle sitta ute och prata med honom. Han var lite förvånad över att det var en flicka som hade ordnat transporterna. Och jag förklarade att jag hade hand om detta, på uppdrag av flygvapenchefen. Han blev imponerad och tyckte det var bra att även kvinnor fick en bra uppgift inom vapnet. Och så berättade om hur han hade byggt upp de olika flottiljerna, med inredning av mässar m.m. Då önskade jag att jag hade haft en bandspelare med mig och sparat allt som han berättade! Även den dåvarande ÖB Torsten Rapp var med, jag satt bredvid honom i flygplanet hem, han sa ungefär samma sak och fortsatte sedan att plugga tyska!
I museets science center finns en JAS 39 Gripen-simulator. En måttriktig kabin, autentiska reglage och tre stora bildskärmar på vilka man kan se landskap med hus, kyrkor och träd, bidrar till en så verklig upplevelse som möjligt. Här fick två av våra medlemmar flyga varsitt pass. De var jätteduktiga, och gjorde snygga landningar – inte som jag gjorde 2010 – "minuslandade" precis framför banan.
Text: Gunnel Wirénius Nohlin

Bild.