Del av progr V 2018

Del av vårens programblad 2018.

17 april kl 13:00
Långholmens museum
Guidad visning av Långholmens fängelsemuseum
Adress: Långholmsmuren 20, T-bana Hornstull, därefter ca 15 minuters promenad

22 maj kl 12:00
S.O.S. (Smör, ost och sill)
Vår årliga sillunch på Årstapaviljongen, Årstavägen 112.
Självkostnadspris.

29 maj kl 11:00
Musikhögskolan
Adress: Valhallavägen 104, buss 4 eller T-bana till Stadion.
Kostnad: 220:-, insättes på vårt plusgiro senast 22/5.
Maxantal deltagare: 20 personer.

Anmälan till studiebesöken kan göras vid månadsträffarna eller per telefon till någon av oss. Anmälan är bindande!
Anmälningsavgifter till studiebesöken görs till vårt plusgiro 565 45-7, senast en vecka före besöket.

Ingrid Lindén Tel: 070-519 41 12
Monica Engelhart Tel: 08-39 35 22
Siv Pettersson Tel: 08-649 61 69, alt. 070-235 87 51

Medlemmar i vår förening är olycksfallsförsäkrade vid föreningens aktiviteter.