Studiebesök 21 maj 2019

Besök på Ekebyhov Slott 21 maj 2019.

Maj månads besök gick till Ekebyhovs slott ute på Ekerö
Vi 14 personer som samlades vid Gullmarsplan för vidarebefordran till Ekerö och Ekebyhovs Slott.
Välkomnades till slottet med en mycket god lunch innan vi fick en introduktion av en av slottets guider om dess historia. Det var lång väg att gå från bussen, lite backigt och tog ca 20 minuter.
Slottet grundades under 1620-talet av generalguvernören Claes von Horn, som slog ihop gårdarna Ekeby och Hovgården. De båda hade han blivit ägare till genom arv och byten. Han lät uppföra huvudbyggnaden i sten samt ett antal andra byggnader. Säteriet som det såg ut i mitten av 1600-talet, finns avbildat i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.
1661 köpte greven och fältmarskalken Car Gustaf Wrangel gården och hans namn är förknippat med Ekebyhov, trots att troligen aldrig bodde där. Det var Wrangel som lät uppföra det nuvarande träslottet 1673, tre år före sin död. Varför han gjorde det när det Hornska stenhuset som troligen fortfarande fanns kvar vid den tiden är oklart. Kanske var det nya huset bättre planerat som bostad än det gamla stenhuset.
Efter Wrangels död 1676 förföll stenhuset relativt snabbt. Arbetet med att färdigställa bygget av det nya huset avbröts och återupptogs 1701. Ekebyhov köptes då av friherre Erik Lovisin.
Ett flertal ägarbyten skedde under 1700-talet. Men kanslirådet Albrecht Ihre köpte Ekebyhov 1790. Inga större förändringar gjordes, men han intresserade sig för den träd- och örtagård som Wrangel på sin tid lät anlägga.
Idag kan man vandra i den vackra, själföryngrande bokskogen, sannolikt Europas nordligaste. Och i parken omkring slottet växer exotiska träd och buskar
Släkten Ihre ägde Ekebyhov i 190 år.
Under 1900-talet uppleve Ekebyhov en blomstringsperiod då ryttmästaren Johan Ihre och hans hustru Sigrid lät renovera byggnaden samt utvidga trädgårdsanläggningarna och anlade även en plantskola.
Slottet blev byggnadsminne 1970, vilket innebär att det är skyddat enigt lag. 1980 köptes slottet av Ekerö kommun.

Slottet är välkänt för sina fina äpplen som säljs i våra butiker – de här ca 80 st. äppleträd!

Text av Gunnel W och bilder av Berit S.

Bilder.