Del av progr V 2018

Del av vårens programblad 2018.

Ordföranden har ordet

Välkomna till det nya årets pubträffar, månadsmöten, studiebesök och vandringar. Som vanligt har vi försökt få ihop ett blandat program som förhoppningsvis skall intressera, antingen det är flygplats eller fängelse, pärlsmycken eller trolleri. Vi hoppas att det är många av de erbjudna aktiviteterna som är lockande för er.

Styrelsen tar gärna emot förslag till framtida programpunkter.

Styrelsen genom
Gunnel

Övriga aktiviteter från studieförbundet Vuxenskolan
Cirkel- och övrig kulturverksamhet görs i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan (SV), som också har många
egna förslag på aktiviteter avseende exempelvis resor,
konst och kultur. Se bifogade programblad. SV har lokaler
på Tjärhovsgatan 6 på Söder i Stockholm. Anmälan till SV:s
verksamhet görs till Katarina Wicksell på Tel: 08-679 03 74.

Plusgiro SPF Seniorerna Enskede-Årsta: 565 45 - 7
Webb: www.spfseniorerna.se
Telefon SPF Förbundskansli: Tel: 08-692 32 50
Telefon Stockholmsdistriktets kansli: Tel: 08-720 77 30