Månadsmöte 9 oktober 18

Månadsmötet 9 oktober Brännvinskungen Brännvinskungen på Reimersholme. Rozita Auer berättar om sin morfars farfar L.O Smith.