Smör ost och sill 22 maj 2018

Sillunch den 22 maj 2018.