Budget 2019

Ekonomiska resultatet för 2018 och budget för SPF Enskede-Årsta för 2019.