Aprils promenad

Vandring från Farsta strand 24 april.