Revisionberättelse 2018

Revisorernas sammanfattning av SPF Enskede-Årstas verksamhet under 2018.