Januari 2018

Våren 2018:s aktiviteter.

Våra fasta aktiviteter är fn. Månadsmöte, Studiebesök, Läsecirkel och promenad.