Leif Marmgård underhåller

Leif Marmgård underhöll i Sättersta hembygdsgård.