Hjärtlungräddning

Torsdag 13 september arrangerades en kurs i HLR i Sättersta hembygdsgård.