Stålboga smedja

Stålboga smedja och vävstugan i Östby

Besök vid Stålboga smedja i Runtuna 30 maj -17
Närmare 50 personer kom för att se Åke Bergs smedja i Runtuna
Åke hade smedfyren ingång och passade på att smida en krok
Smedjan är byggd omkring sekelskiftet 1899, Åkes pappa Ernst Berg tog över
smedjan 1942, det finns massor av gamla verktyg kvar från den tiden och
tidigare. Det finns även en såg på gården den är nästan lika gammal som
smedjan.
Damerna 24 st åkte till Helen Johanssons vävstuga i Östby hon förevisade sina
vävstolar och stickmaskiner . Helen kan väva mattor och dukar upp till 2,5 m breda
samt stickar även på antika sockstickningsmaskiner.
Det var en givande dag, vi fick se mycket och höra mycket från gamla tider,
Åke, Helen och 2 nya medlemmar förärades varsin kartong ägg av äggdonator Björn i Matstorp
Tack framfördes till Åke och Helen från oss i SPF.