Vandring 16 april

Vandring i Bälinge kyrkby.

SPF Tystbergabygden
Tisdagen 16 april samlades vi en gråkall vårdag vid Bälinge kyrka. Eva Fransson informerade oss om kyrkans speciella exteriör och om de närliggande byggnaderna som inrymt skolklasser som några
av vandrarna hade minnen av och kunde återge erfarenheter från. Vi vandrade ner mot den sten där det berättas att kvinnorna som vandrat långt behövde rätta till kjoltyget och knåpade sig innan de skulle besöka gudstjänsten i kyrkan.
Vi fortsatte mot det tidigare ålderdomshemmet Åresta som genomgått omfattande restaurationer av de ägare, som avlöst varandra under årens lopp. Vidare stannade vi till vid de byggnader som tillhört Måstena handel. Även här hade några deltagare minnen och erfarenheter av den butik som tidigare sålt varor över disk och i lösvikt. Efter att ha resonerat lite kring systermottagningen mitt emot kyrkan kunde vi slå oss ner utanför församlingshemmet och inta en värmande fika med bröd.
Vi avslutade vandringen med att besöka Bälinge kyrkas arrendebostad, som nu är friköpt privat-bostad men där djurhållning fortfarande bedrivs.
Ett stort tack till Eva Fransson för den mycket väl förberedda och genomförda vandringen.

 Knåpstenen
 Foto Sören Tylstedt