Månadsmöte 10 april

Landshövdingen i Ludgo

Månadsmöte med landshövdingen.
Tisdagen den 10 april samlades ca 55 personer i Ludgo bygdegård för att
lyssna på vår Landshövding Liselott Hagberg.
Kristina hälsade välkomna och överlämnade ordet till landshövdingen.
Länsstyrelsen i Södermanland/Nyköping bildades 1634, den förste lands-
hövdingen hette Stellan Otto Mörner den första kvinnliga kom 2012 och är
vår Liselott Hagberg. Vi fick jättebra information om vad länsstyrelsen jobbar med t.ex. jämställdhet, miljö, lantbruk, kultur, arkeologi, bredband, ja listan kan göras
lång. Föredraget var mycket uppskattat och avslutades med frågor, applåder och blommor till hövdingen.
Siv-Britt informerade om resor och Christine om Stockholmsresan 23 maj.
Info lämnades också om kurser och första vandringen den 17 april vid Halla kyrka.
Kaffe och jättefina smörgåsar serverades. Tre st nya medlemmar hälsades välkomna.
Lottdragningen populär som vanligt.
Ett varmt tack och applåder framfördes till arrangörerna.

Arrangörer och Liselott Haglund
Foto Olle Jansson