Månadsmöte 14 jan.

Årets första månadsmöte hölls i Ludgo Bygdegård.

Gänget som fixade mötet.
Foto Rolf Pettersson.

Årets första månadsmöte tisdag 14 jan. i Ludgo Bygdegård, ägnades åt musikalisk underhållning med Ulf Melin från Oxelösund. Han arrangerade bl.a. en tipstävling med frågor kring sångstycken vi mindes från förr. Ett par nya medlemmar välkomnades och förärades med lokalproducerade ägg. Vi bjöds på fika med utsökt preparerade smörgåsar och avslutade med sedvanligt lotteri. Ett varmt tack till festkommittén för det arbete de lagt ner inför tillställningen. Vi ses igen på årsmötet 11 febr. i Runtuna.