Vandring 15 september

Vandring i Runtuna kyrkby.

SPF Seniorerna Tystbergabygden.
Tis 15 sep träffades 30 personer vid Runtuna kyrka
där ordf Per-Åke hälsade välkomna till vandringen.
Eva Fransson berättade om Runtuna Kyrkby, som är den äldsta
av byarna som ligger runt om. Det finns många fornlämningar som
runstenar m.m. Kyrkan byggdes på 1100-talet men är både
tillbyggd och ombyggd sedan dess. Eva o Leif Marmgård
berättade bl.a. om att inne i kyrkan finns många fina prästporträtt.
Vi fortsatte till prästgården och Tybble Gård, som Kerstin o Allan
arrenderat i 22 år. Tillbaka till Kyrkan och klockstapeln där
vi intog medhavd matsäck och tittade på den fina utsikten.
Tack alla som medverkat!

 Fikapaus under klockstapeln.
 Foto Rolf Pettersson.