Styrelsens program

2020 års styrelse presenterade sig.

SPF Seniorerna Tystbergabygden.
Styrelsens månadsmöte i Sättersta hembygdsstuga 10 mars.
Ett 50-tal medlemmar infann sig för att få information, trevlig samvaro och goda semlor med kaffe.
Ordf Per-Åke hälsade alla välkomna samt lämnade information om kommande aktiviteter i vår förening. Vi fick gissa vilken dag det var och det visade sig vara V8-motorns dag, kommentarer fälldes om detta.
Styrelsen presenterade sig genom att berätta roliga anekdoter ur sina liv.
Det handlade om segling, vasaloppet, kalvar som smitit, Kålle o Ada, månskensbondeliv och mycket annat roligt.
Det nya programmet gicks igenom, allt kommer naturligtvis att stå på vår hemsida.
Styrelsen jobbade på bra med att servera semlor och kaffe, 4 lotterier såldes, många fick fina vinster med sig hem.Den nya styrelsen.
Foto Berit Jansson.