Pandemitrubbel

Inställda och flyttade aktiviteter

Bästa SPF:are!

Först vill vi önska er en god fortsättning på det nya året! Vi hade sett fram emot våren 2022 då vi skulle träffa er alla på de aktiviteter som finns samlade i vårt program. Men - som ni alla vet är vi tillbaka i en situation där restriktionerna har skärpts och vår handlingsfrihet minskats. Vi har idag haft ett extra styrelsemöte och diskuterat hur vi ska hantera situationen på ett ansvarsfullt sätt. Redan i början av veckan meddelade vi ledarna för cirklar med inomhusaktiviteter att dessa cirklar ställs in så länge smittläget är allvarligt. Vi har nu bestämt att ställa in/flytta följande aktiviteter:

Datum Aktivitet Ny tid
23 januari Söndagsfika med film 27 mars
24 januari Besök på MFF muséet Senare i vår
25 januari Medlemsmöte - Staffan Olander 19 april, anm fr.o.m. 8 april
13 februari Söndasfika med film 10 april
18 februari Årsmöte 6 april, anm fr.o.m. 7 mars

 

OBS! När informationen ovan mailades till alla medlemmar tidigare idag hade vi inte fått klart vilken dag Staffan Olander kunde komma. Som ni ser i tabellen ovan är det nu klart och blir den 19 april!

Beträffande teater/opera kommer separat besked att lämnas när vi vet hur arrangörerna agerar.

Bjärred  14 januari 2022

Styrelsen
SPF Seniorerna Gamla Bjered