Språk, litteratur, diskussioner

Franska – konversation
Ledare: Anna Lisa Ström, tel. 046-29 20 05,
e-post: annalisa.strom54@gmail.com
Onsdagar: kl. 09.30 -11.00 Jämna veckor
Start 8 sept - 15 dec

Spanska – konversation
Ledare:Gunvor Olsson tel. 070-829 05 24
Tisdagar: kl. 12.15 - 13.45. (Alt. digitalt)
Start: 21 sept

Bokcirkel nr 2
Ledare: Elisabeth Lord tel. 070-712 35 72
Måndagar: kl.13.30.
Start 30 aug, 27 sept, 25 okt och 22 nov

Bokcirkel nr 3
Ledare: Eva Bergstrand tel.076-269 14 72
Onsdagar: kl.13.30 -15.45
Start 22 sept, 20 okt och 1 dec

Bokcirkel nr 4
Ledare: Margareta Edvik, tel. 070-324 75 00
Onsdagar: kl.13.30 - 15.45
Start 8 sept, 6 okt, 7 nov och 1 dec

Bokcirkel nr 5
Ledare: Anne-Marie Rahm Rosling, tel. 070-812 44 19.
Fredagar: kl.14.00 - 16.00
Start 10 sept, 8 okt, 12 nov och 10 dec