Språk, litteratur, diskussioner

Uppdaterades: 14 januari 2021

Engelska – konversation
Höj kompetens och självförtroende i engelska. Förbättra uttal, ordförråd, grammatik och talförmåga.
Ledare: Robert Price, tel. 046-29 24 26.
Tisdagar, kl. 15.00 - 16.30.

Franska – konversation
Ledare: Anna Lisa Ström, tel. 046-29 20 05,
e-post: annalisa.strom54@gmail.com
Onsdagar: kl. 09.30 -11.00 Jämna veckor

Spanska – konversation
Ledare:Gunvor Olsson tel. 070-829 05 24
Tisdagar: kl. 12.15 - 13.45. (Digitalt)
Start: 19 januari

Bokcirkel nr 2
Ledare: Elisabeth Lord tel. 070-712 35 72
Måndagar: kl.13.30.

Bokcirkel nr 3
Ledare: Eva Bergstrand tel.076-269 14 72
Onsdagar: kl.13.30 -15.45

Bokcirkel nr 4
Ledare: Margareta Edvik, tel. 070-324 75 00
Onsdagar: kl.13.30 - 15.45.

Bokcirkel nr 5
På Biblioteket i Bjärred.
Ledare: Anne-Marie Rahm Rosling, tel. 070-812 44 19.
Fredagar: kl.14.00 - 16.00

Publicerades: 09 oktober 2019 Uppdaterades: 14 januari 2021