Trafikombudet Ragnar Jonson

Tankar från SPF Seniorerna Gamla Bjereds nya Trafikombud

Tyvärr blev vårt Medlemsmöte inställt den 31 aug på grund av får få anmälda.
Här följer kortfattat mitt inlägg:

Översiktsplan 2020 - Trafiksäkerhetsrådet och - Trafik – Hur hänger de ihop?
Översiktsplan 2020 visar hur våra valda politiker vill att Lomma kommun skall utvecklas de närmsta 10 åren och i vissa fall längre fram i tiden. Översiktsplan 2020 är ett viktigt dokument alltså!

Den första versionen av ÖP 2020 presenterades april – juni 2020. Styrelsen beslöt då att skriva ner våra synpunkter och önskemål. Vi valde att begränsa oss till de områden som berör oss:

Framtida boende – Önskemål om möteslokal – Kommunikation inom kommunen – Infrastruktur.

Hela vårt yttrande finns på vår hemsida - Nyheter/År 2020/Juni

Nu har alla yttranden sammanställts och bearbetats och dessa redovisas och ställs nu ut för eventuella ytterligare kommentarer. Under utställningen augusti till oktober 2021 finns det tid för ytterligare kommentarer. Styrelsen har ännu inte haft tillfälle att diskutera ett eventuellt ytterligare inlägg.

Det som slår en – tycker jag – är att mycket av kommunens arbete styrs av lagar och förordningar.

Överst på listan av de som yttrar sig finns - Statliga och regionala myndigheter - Kommunala nämnder och förvaltningar - Politiska partier - Närliggande Kommuner - Berörda företag – Föreningar -allmänheten.

Låt oss säga att ca 90 % är bundet av lagar och förordningar. Men likväl bedömer vi i styrelsen att det är viktigt göra vår röst hörd.

KPR Kommunens pensionärsråd är en plats där vi kan göra oss hörda. Vi representeras där av Annette Jörgensen och Gull-Britt Melvanius. Protokoll från dessa möten finns också på vår hemsida. Under vårt arbete med att kommentera Översiktsplan 2020 konstaterade vi att det kommer att ske mycket i Bjärred som rör bland annat trafik och infrastruktur. Och hur framför vi eventuella synpunkter och önskemål kring de aktiviteter som sker i Bjärred?

Tekniska Nämnden som bland annat har ansvar för trafik, har ett Trafiksäkerhetsråd. I Trafiksäkerhetsrådet sitter Tekniska Nämndens ordförande och representanter för de entreprenörer som sköter vår omgivning - Kommunala funktionshindersrådet – Lomma företagsgrupp - Polismyndigheten m.fl.

Vi upptäckte då att den enda representant för pensionärer var Lomma PRO. Naturligtvis blir det då mest synpunkter som rör tingens ordning i Lomma. Eftersom det händer och kommer att hända mycket i Bjärred framöver som har mycket anknytning till bland annat trafiksäkerhet så tyckte vi att vi skulle vara representerade i Trafiksäkerhetsrådet. Sagt och gjort nu har vi en plats i Trafiksäkerhetsrådet där jag har fått förtroendet att representera vår förening.

Några saker som jag vill försöka få klarhet i:

  • Ökad byggtrafik Bjärreds vångar - hur påverkar det oss?
  • Region Skåne och Skånetrafiken Bussförbindelser Bjärred – Lomma.
  • Hur sker mötet Kommunen – Skånetrafiken?
  • Tillgänglighet i kommunen med avseende på parkeringsmöjligheter.
  • Blir det en station i Flädie - glömmer man då behovet av planfri korsning Fjelievägen?

Sedan är det ju så att det är Du som skapar Din egen trafiksäkerhet. Nu när mörkret faller och hösten närmar sig och vi kryper in i våra (oftast) svarta regnkläder så syns vi inte... Men -  Du har minst 16 stycken reflexer i din byrålåda... Använd dina reflexer! Om Du då använder Dina reflexer så kanske Du inte behöver synas i polisens statistik över trafikolycksfall i vår kommun.

Så visst hänger

Översiktsplan 2020 - Trafiksäkerhetsrådet och – Trafik – ihop!

Med vänlig hälsning

Ragnar Jonson

2021-08-30