Styrelsen

Styrelsen 2021

Medlemssekreterare:
Anita Swedin                                    tel. 073-359 19 30      

Pressombud:
Annette Jörgensen                          tel.070-822 37 20                            

Cirkelgruppen:
Dennis Berkström                            tel. 076-835 40 57

Teknikgruppen:
Thomas Damstedt                            tel. 070-390 76 30
Tor-Björn Langåsen                          tel. 070-219 86 46

Program, tryckning m m:
Annette Jörgensen                            tel. 070-822 37 20

Representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR):
Annette Jörgensen                            tel. 070-822 37 20
Gull-Britt Melvanius                           tel. 070-263 79 85
Göran Lord (ersättare)                       tel. 070-829 26 69
Maud Grauers (ersättare)                  tel  070-038 51 51

Trafikombud och representant i Kommunens Trafiksäkertsråd.    
Ragnar Jonson                                  tel. 070-829 05 76                                                     

Webbmaster:
Stellan Larsson                                  tel.070-529 28 11                                                                              
Göran Magnusson                             tel.076-139 40 05       

Revisorer:
Jan Axelsson  (sammankallande)     tel. 070-529 36 98
Barbro Andreasson                            tel. 070-687 15 72
Anita Köster  (ersättare)                     tel. 070-728 54 60

Valberedning: 
Lars Olsson    (sammankallande)      tel. 070-638 11 76
Kristina Kinnman Stark                      tel. 070-791 84 70
Per-Åke Mattson                                tel. 070-529 30 01