Naturpromenader och naturvandringar

Naturpromenader och naturvandringar hösten 2021

Målet för varje vandring väljs efter väder och vi har ett antal fina skånska utflyktsmål att välja på.

Tag med kläder efter väder och årstid, regnkläder och bra skor samt en egen matsäck, stavar rekommenderas.

Vi har, liksom tidigare, delat upp våra vandringar i två grupper för att ge fler en möjlighet att själva välja en passande form för vistelsen i naturen.

Exempel på korta vandringar har varit Järavallen, Lomma, Alnarp

De långa vandringar har gått till Unos runda - Genarp, Övedskloster, Fulltofta och Snogeholm.

Samling sker alltid, om inte annat meddelas specifikt, på Medborgarhusets parkering kl. 09.30 nedanstående onsdagar.
Om vi kan börja samåka igen till hösten erlägges milersättning av deltagarna till bilförarna.
Anmäl alltid Ert deltagande - obligatoriskt - och önskat alternativ enligt nedan till Anders per email:

actidholm@insatnet.nu

Barbro Åkesson     tel. 0739 33 31 84
Monica Jälén         tel. 0705 49 28 27
Anders Tidholm     tel. 0736 20 16 51

NATURPROMENADER / korta

Cirka 5 km i ett lugnt skönt tempo på bra gångar/stigar

8 september
6 oktober
3 november
1 december

NATURVANDRINGAR / långa

Cirka 8-10 km i ett lite högre tempo, beroende på terrängen

25 augusti
22 september
20 oktober
17 november