Senior i skola

Senior i Skolan

Under höst- och vårterminen 2016/17 genomförde vår
föreningen projektet Senior i Skolan (se information här). Nu kommer Lomma kommun att hålla i och införa Senior i Skolan under hösten 2018.
Mer information finns i Handbok för Seniorer i skolan 2013, som man hittar på följande länk:
http://www.ritetautskola.org/files/hsis-swe-web.pdf

(Källa: Karlskrona kommun, Tryck: Vester Kopi, Odense 2013)

Kontakter:
Michael Tsiparis
Förvaltningschef Kultur och Fritid
Lomma kommun
234 81 Lomma
073-341 11 46
michael.tsiparis@lomma.se

Du som är intresserad, hör av dig till Michael Tsiparis