SPF Seniorerna Gamla Bjered

Information om föreningen

Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.

Föreningen har också en Facebookgrupp som du når via länken SPF Seniorerna Gamla Bjered

Om du inte är medlem men önskar bli väljer du fliken Bli medlem.

SPF Seniorerna Gamla Bjered har ca 1 050 medlemmar. Föreningen tillhör Skånedistriktet av SPF Seniorerna och är en av de största föreningarna i distriktet. Vår föreningslokal är Medborgarhuset, Lundavägen 2, Bjärred.

Många medlemmars stora engagemang gör att föreningen kan erbjuda ett stort antal aktiviteter för medlemmarna. Vår målsättning är att kunna ha ett utbud som tilltalar så många som möjligt. Därför är det viktigt att du som medlem framför dina åsikter och idéer till oss i styrelsen.

Många av våra aktiviteter – spel, matlagning, vissa fysiska aktiviteter, data, foto, släktforskning m.m. äger rum i Medborgarhuset.

Föreningen har olika typer av medlemsmöten ett par gånger i månaden (Se fliken Medlemsmöten under Aktiviteter). Möten äger rum i Bergasalen eller i Stora Salen i Medborgarhuset. Vid mötena i Bergasalen serveras kaffe med tilltugg, 50 kr, och vid möten i Stora Salen serveras frukt och vatten, 25 kr. Betalningen bidrar också till ersättningen till våra föredragshållare/underhållare.

OBSERVERA

Medlemsregistret för SPF Seniorerna Gamla Bjered
När ni får ny email adress eller nytt telefonnummer är det viktigt att anmäla det till vår medlemsansvariga Anita Swedin, aaswedin@gmail.com . Det går också bra att ändra det själv om man går in på "Mina Sidor" på vår hemsida.