Spel

Uppdaterades: 14 januari 2021

Samordnare: Jan Lindh

Avgiften är 25 kr per termin och cirkeldeltagare i bridge och schack. Avgifterna går till underhåll och nyanskaffning av utrustningen.

Bridge
Vi spelar tävlingsbridge, men under sällskapliga former, där den sociala
samvaron är en viktig del. Obligatorisk föranmälan om du inte spelat med oss tidigare.
Ledare: Jan Lindh, tel. 070-071 46 11.
Måndagar och torsdagar: kl. 12.15 -17.00 Anmälan från kl.12.15 Avslutning i Stora salen.

Bridge – Övningsspel I
Ledare: Hans Tambour, tel. 073-073 71 10
Tisdagar: kl. 09.30 -12.00.

Bridge – Övningsspel II
Ledare: Hans Tambour, tel.073-073 71 10
Tisdagar: kl.13.30 -16.00.

Canasta
Du som vill ha en trevlig kväll med kortspel är välkommen.
Ledare: Gun-Britt Ohlsson, tel.070-670 64 43 och Viola Ohlsson.
Onsdagar: kl.18.30 – 21.15

Schack
Sällskapsspel och problemlösning under sällskapliga former. Alla är välkomna oberoende av spelstyrka
Ledare: Jan Lindh tel. 070-071 46 11
Onsdagar: kl. 9.00 - 12.00

 

Publicerades: 09 oktober 2019 Uppdaterades: 14 januari 2021