Spel

Samordnare: Jan Lindh

Avgiften är 25 kr per termin och cirkeldeltagare i bridge och schack. Avgifterna går till underhåll och nyanskaffning av utrustningen.

Bridge
Vi spelar tävlingsbridge, men under sällskapliga former, där den sociala
samvaron är en viktig del. Obligatorisk föranmälan om du inte spelat med oss tidigare.
Ledare: Jan Lindh, tel. 070-071 46 11.
Måndagar och torsdagar: kl. 12.15 -17.00 Anmälan från kl.12.15 

Här finns länken till bridgeresultaten

Bridge – Övningsspel I
Ledare: Hans Tambour, tel. 073-073 71 10
Tisdagar: kl. 09.30 -12.00.
Start 14 sept - 14 dec

Bridge – Övningsspel II
Ledare: Hans Tambour, tel.073-073 71 10
Tisdagar: kl.13.30 -16.00.
Start 14 sept - 14 dec

Canasta
Du som vill ha en trevlig kväll med kortspel är välkommen.
Ledare: Gun-Britt Ohlsson, tel.070-670 64 43 och Viola Ohlsson.
Onsdagar: kl.18.30 – 21.15
Start 22 sept

Schack
Sällskapsspel och problemlösning under sällskapliga former. Alla är välkomna oberoende av spelstyrka
Ledare: Jan Lindh tel. 070-071 46 11
Onsdagar: kl. 9.00 - 12.00
Start 1 sept - 1 dec