Information från KPR

Uppdaterades: 15 januari 2020

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är en samarbetsform mellan SPF m.fl. föreningar och kommunen. Ordinarie ledamöter från SPF Gamla Bjered är Annette Jörgensen och Gull-Britt Melvanius. Information om aktuella frågor i KPR kommer att läggas ut på hemsidan efter varje möte.

Aktuella ärenden i KPR, som SPF bevakar och agerar i för våra seniorer i föreningen,KPR 2019-11-20

1. Projekt Digitalisering med test av
• Läkemedelsrobot
• Tekniskt äthjälpmedel (matrobot)
• Nattlig tillsyn via kamera
Projektledare Anette Sandström avslutar 2019-12-31 med en rapport. SPF tar del av rapporten och bevakar.

2. Lomma Kommun har anställt en kostvetare Karl Johan Bülow. Han skall verka för att kosten avsevärt förbättras för våra äldre på de särskilda boendena. Han fokuserar på flera delar: maten(råvaror, näringsvärden), mötet vid måltiden, rummet där du äter och stämningen samt olika styrsystem som påverkar. Betr. maten i det egna boendet pågår en upphandling. SPF bevakar och återkommer med mer information.

3. Information till KPR att vi från vår förening skickat en skrivelse till både Skånetrafiken och Lomma kommun beträffande förslaget till förändringar avseende kollektivtrafiken i Bjärred.

4. Vi vill ha mer information om seniorkorten för resor med kollektivtrafiken och veta hur många som använder dessa.

5. Information om budgeten 2020. Behov av effektiviseringar.

6. Kultur-och fritidschef Michael Tsiparis ser en viss oro i en polarisering mellan äldre och unga. Han efterlyser en ökad dialog. SPF har förmedlat ett intresse till ökad dialog.

7. Fd stationshuset i Bjärred har målats om på utsidan och kommer därefter att även på insidan genomgå en förändring.

8. SPF lyfter frågan om att det har kommit förslag nationellt om hur man kan utveckla KPR i framtiden.

Nästa KPR äger rum 2020-02-13 och då kommer socialnämndens ordförande Susanne Borgelius och nya socialchefen Emma Pihl dit. Tag gärna en kontakt med Gull-Britt Melvanius eller Annette Jörgensen om ni har särskilda önskemål kring vad ni vill att vi skall ta upp med dem.

Publicerades: 15 januari 2020 Uppdaterades: 15 januari 2020