Information från KPR

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är en samarbetsform mellan SPF m.fl. föreningar och kommunen.

Ordinarie ledamöter från SPF Seniorerna Gamla Bjered är Annette Jörgensen och Gull-Britt Melvanius.

Information om aktuella frågor i KPR kommer att läggas ut på hemsidan efter varje möte.