Information från KPR

Uppdaterades: 15 februari 2021

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är en samarbetsform mellan SPF m.fl. föreningar och kommunen. Ordinarie ledamöter från SPF Seniorerna Gamla Bjered är Annette Jörgensen och Gull-Britt Melvanius. Information om aktuella frågor i KPR kommer att läggas ut på hemsidan efter varje möte.

KPR under år 2020
Under år 2020 blev det bara ett fysiskt möte, den 13 februari, inom KPR. Efterföljande möten den 7 maj och 29 april blev inställda på grund av Corona pandemin.
Höstens två KPR möten blev också inställda men vi från KPR i Bjärred skickade in ett antal frågor till KPR sekreteraren bland annat om hur Lomma Kommun skulle bli en av Sveriges bästa inom äldreomsorgen. Andra seniorföreningar i kommunen skickade också in frågor till KPR sekreteraren.
Vi fick tillbaka en del svar på e-mail. En del svar fick vi också av Susanne Borgelius och Emma Phil genom den videoinspelning kommunen hade gjort speciellt till oss och som alla medlemmar kunde se och lyssna på digitalt.
Vi har vid flera tillfällen efterfrågat digitala KPR möten och nästa KPR möte den 4 mars 2021 kommer att genomföras digitalt.

Annette Jörgensen

 

Publicerades: 15 januari 2020 Uppdaterades: 15 februari 2021