Ny historiecirkel

Historiecirkel - Det skånska järnålderssamhället

Mörkt, fattigt och barbariskt… Här beskriver vi egentligen det skånska järnålderssamhället? Ligger det någon sanning alls i den populärvetenskapliga beskrivningen av vår förhistoria? Vad är den verkliga sanningen? Hur mycket vet vi egentligen om våra förfäders liv?

Det finns många förutfattade meningar om hur livet under järnåldern faktiskt var. Vi är två studenter som studerar arkeologi och historia, som vill bjuda in er till en historiecirkel. Tillsammans kommer vi diskutera det skånska järnålderssamhället utifrån ett arkeologiskt perspektiv, och få bukt på en hel del fördomar. Förbered er på spänning, ny kunskap, fascination och många intressanta diskussioner.
Vi kommer att träffas ungefär en gång i månaden våren ut. Den första träffen kommer äga rum måndagen den 17 januari klockan 16.00 - cirka 18.00 i Bjärreds Medborgarhus.

Som en förberedelse får du gärna läsa Järnålderns Skåne - Samhälle, centra och regioner (Uppåkra studier 5), med fokus på del 1, kapitel 3-5 samt del 2, kapitel 2 och 4. Filen hittar ni här: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/77482916/5._Jarnalderns_Skane.pdf.

Ledare: Elvira Landh från arkeologiska och Willy Malmqvist från historiska institutionen vid Lunds universitet.                       
Måndagar: kl. 16.00 - 18.00
Start:17 januari - fem gånger                                                                                                  Deltagaravgift: 250 kr                                                                                      
Anmälan: from 11 januari till Christina Unell, e-post: christina.unell@bjarred.net
tel. 070-317 08 90. Maximalt 20 personer.