Medlemsmöten hösten 2021

Välkommen till höstens medlemsmöten!

Vi skiljer inte längre mellan Temadagar och Månadsmöten utan benämner båda dessa mötestyper ”Medlemsmöten”. Vid möten som äger rum i Bergasalen serveras kaffe med tilltugg,50 kr,och vid möten i Stora Salen i Medborgarhuset serveras frukt och vatten,
25 kr. Notera att det inte är någon regelbundenhet i mötena vilket beror på lokalfrågan.

Då vi fortfarande har en spridning av Covid i samhället begränsar vi antalet deltagare vid medlemsmötena till 100 i Bergasalen och 75 i Stora salen i Medborgarhuset

Till medlemsmötena gäller alltid förhandsanmälan via mail eller telefon, se respektive medlemsmöte.

Genom att klicka på länken nedan kan du läsa om medlemsmötena och se när och till vem du ska anmäla dig.

Varmt välkomna till Bergasalen och Medborgarhuset!

Medlemsmöten hösten 2021