Aktiviteter

Höstens program

Vi hälsar er alla välkomna till höstens aktiviteter och hoppas att programmet innehåller något för var och en av er. Efter en tid som för många präglats av ensamhet och oro  känns det extra roligt att kunna bjuda in till social samvaro igen.

Även om vi har ett tryckt program kan det ske ändringar. Vi håller vår hemsida uppdaterad och den mest aktuella informationen hittar ni där. Hemsida, mail och facebook är de informationskanaler som vi använder oss mest av. Hemsidan når ni på www.spfgamlabjered.se.  Det är viktigt att ni anmäler till föreningen när ni har fått ny mailadress. Anmälan sker till vår medlemsansvariga Anita Swedin, spfbjarred@outlook.com.

Vi vill uppmuntra alla våra medlemmar att komma med förslag på nya aktiviteter i föreningen till styrelsen.

Senaste information om föreningens aktiviteter finns alltid på hemsidan.    Väl mött i höstens aktiviteter !

MEDLEMSAKTIVITETER           

SPF:s aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden.                                      

För att få delta i SPF Seniorerna Gamla Bjered aktiviteter krävs medlemskap i föreningen. Senaste information om föreningens aktiviteter finns alltid på hemsidan.

Vi vill uppmuntra alla våra medlemmar till att komma med förslag på nya aktiviteter till styrelsen.

Ansvariga för vissa aktiviteter:

Mötesgruppen:
Christina Hedlund  tel. 070-835 90 59
(huvudansvarig)
Lisa Kjellén  tel. 070-529 57 17
Annette Jörgensen tel. 070-822 37 20

Resegruppen:
Bengt-Göran Olsson tel. 073-091 46 64
Elisabeth Lord tel. 046-29 26 69
070-712 35 72
Elvy Brandt tel. 046-29 34 14
070-624 40 79
Eva Påhlsson tel 046-293750
0735-41 34 30

Naturpromenader och Naturvandringar:
Marianne Persson tel. 070-944 81 98
Barbro Åkesson tel. 073-933 31 84
Anders Tidholm tel. 073-620 16 51