Aktiviteter

Uppdaterades: 14 januari 2021

Angående vårens program

Det år vi lämnat bakom oss har dominerats av Corona-pandemin. Året har varit unikt för alla så även för vår normalt så aktiva och levnadsglada förening! Nu har vi ett nytt år, vaccineringen har kommit igång och vi vågar hysa framtidstro igen. Vi i styrelsen och föreningens alla andra entusiastiska funktionärer har bestämt oss för att vara optimistiska och tro på en successiv återgång till det vi kallar normalt. Vi har därför valt att ställa samman ett program för våren men det måste ses som mycket preliminärt. De enda säkra aktiviteterna är troligen de som arrangeras utomhus.

Vi som arrangerar måste vara beredda att snabbt göra förändringar och ni som vill delta får vara beredda på att ändringar/inbjudningar sker med mycket kort framförhållning. Numera kommer all information via mail, på hemsidan och på vår facebook sida så glöm inte att bevaka dessa regelbundet! Vi ska alla hjälpas åt att sprida information till de som vi vet inte har tillgång till digital information.

MEDLEMSAKTIVITETER
SPF:s aktiviteter sker i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden.

För att få delta i SPF Seniorerna Gamla Bjered aktiviteter krävs medlemskap i föreningen. Anmälan görs till cirkelledarna om inget annat anges.
Om önskad aktivitet är fullbokad ber du att få bli uppsatt på kölista.

För vissa kurser utgår kursavgifter. För cirklar vi arrangerar i samarbete med Vuxenskolan är avgiften beroende av antalet deltagare. Därför kan vi bara ange det beräknade priset. Det slutliga får ni efter anmälan.

Studieförbundet Vuxenskolan skickar ut inbetalningskort för deltagaravgifter via mail. Detta innebär att vi kommer att behöva giltig och fungerande mailadress från alla kursdeltagare där kursavgiften betalas till Vuxenskolan.

Mailadressen lämnas till Vuxenskolan vid anmälan till respektive kurs. I de fall ni inte har en fungerande mailadress kommer inbetalningskorten skickas per post.

Vi vill uppmuntra alla våra medlemmar till att komma med förslag på nya aktiviteter till styrelsen.

Senaste information om föreningens aktiviteter finns alltid på hemsidan.

 

Ansvariga för vissa aktiviteter:

Mötesgruppen:
Christina Hedlund  tel. 070-835 90 59
(huvudansvarig)
Lisa Kjellén  tel. 070-529 57 17
Annette Jörgensen tel. 070-822 37 20

Resegruppen:
Bengt-Göran Olsson tel. 073-091 46 64
Elisabeth Lord tel. 046-29 26 69
070-712 35 72
Elvy Brandt tel. 046-29 34 14
070-624 40 79
Eva Påhlsson tel 046-293750
0735-41 34 30

Naturpromenader och Naturvandringar:
Marianne Persson tel. 070-944 81 98
Barbro Åkesson tel. 073-933 31 84
Anders Tidholm tel. 073-620 16 51

Publicerades: 10 december 2019 Uppdaterades: 14 januari 2021