Om föreningen

Uppdaterades: 09 oktober 2019

Välkomna till SPF Erikslund

SPF Erikslund bildades i mars 1976. Just nu har föreningen 100 medlemmar och bland dessa är det många som har eller haft anknytning till bygden.

SPF är en ideell partipolitiskt och religöst och obunden intresseorganisation för seniorer.

Maka/Make eller sambo som ännu inte uppnått pensionsåldern är även välkommen som medlem i vår förening.

På månadsmötena som hålles i Erikslunds Bygdegård i regel första måndagen i månaden får deltagarna aktuell information, underhållning i form av sång och musik, föredrag eller bildvisning. Du får även information om aktuella aktiviteter såsom bl.a. resor, boule och studiecirklar.

Den årliga trivselträffen med dans till vilken angränsande föreningar inbjudes äger rum på Erikslunds Bygdegård i halva maj månad.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 09 oktober 2019