Referat 171113

Uppdaterades: 16 december 2017

Månadsmöte 13 november

Närvarande medlemmar 49 st

Ordförande Walter Persson hälsade alla välkomna, och särskilt en ny medlem.

Missing Peoples representant Tommy Alvinsson och Frälsningsarméns sångare hälsades också välkomna.

Vi fick information av Ulla-Britt Persson om YPRs möten.

Ny studiecirkel startar om Småland. Nästa möte är julbord den 11 december och anmälan sker till Lennart 71216 eller Monica 71203 senast 3 december.

Efter detta tog Tommy Alvinsson, verksamhetsledare på Missing People över.

De är en ideell organisation som startades i januari 2012. I Skåne försvinner ca 3 500 personer om året, och av dessa får Missing People ta hand om ca 650 ärenden. Resultatet för 2015-2016 är att 83 % hittas vid liv och 17 % hittas avlidna. 4 800 personer finns i skallgångsregister för Skåne, och dessa kallas in via SMS och Facebook.

Ordföranden Walter Persson tackade för intressant föredrag och överräckte en blombukett och en penninggåva från vår förening till Tommy Alvinsson och Missing People.

Därefter fick vi delikata räkmackor, kaffe och kakor, och efter detta underhöll Frälsningsarmén under ledning av pastor Gunilla Johansson med sång och musik. Vi fick låna sånghäften så vi kunde sjunga med i de vackra sångerna.

Ordföranden tackade för den trevliga sångstunden med att dela ut blommor till sångarna.

Mötet avslutades med att vi sjöng nationalsången.

Publicerades: 16 december 2017 Uppdaterades: 16 december 2017