Referat 180205

Uppdaterades: 11 februari 2018

Årsmöte 180205

Närvarande 63 medlemmar

Ordförande Walter Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Parentation utlystes över tre medlemmar som avlidit under året.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning lästes upp och godkändes. Revisionsberättelse lästes upp och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året.

Walter Persson valdes till ordförande för ett år. Det hade inkommit avsägelser från 2 styrelsemedlemmar. Omval av Signe Persson på 2 år. Nyval av Kerstin Andersson på 2 år. 1 vakant styrelsepost på grund av att valberedningen vid rundringning till medlemmarna inte fått in någon kandidat till posten. Kvarstående i styrelsen är Lennart Persson, Britt-Marie Sandell och Monica Nilsson. Nyval av styrelsesuppleant Christer Jönsson, då det inkommit avsägelse från 1 medlem. 1 vakant styrelsesuppleantpost.

Styrelsemedlemmarna Inger Hansson, Kerstin Johannesson och Knut Landén avtackades med blomsterbuketter. Även Sven Andersson som varit med i valberedningen och ombud i YPR avtackades med blommor.

Ordförande Walter Persson tackade styrelsen, Kaffebönorna och alla andra medverkande för det fina jobb de utfört under året.

SPF Kabusa ska resa till BingoLotto 15-16 april och anmälningslappar lägges ut om någon vill åka med. Resan till Ven 26 juni höjt pris till 870 kr. Listan lägges ut för att redan anmälda ska godkänna detta och ev flera kan skriva upp sig. Nytt avtal med Ystad Tand & Implantat Center läses upp, och lappar lägges ut för intresserade.

Ändring av program 5 mars; kommunpolis Patrik Nylén kan inte komma så Nanna Geidenmark kommer istället och berättar och visar bilder "en resa" från Trelleborg till Kapstaden med cykel.

Representanter från Skurups Sparbank, Jeanette och Marina, informerade och visade bilder om sin verksamhet. Kören Stämbandet under ledning av Anna-Maria Hagemann underhöll med fina sånger bl a från 70-talet. Vi blev serverade kaffe och fastlagsbullar i en paus i det digra eftermiddagsprogrammet.

Ordförande Walter Persson avslutade mötet och tackade för visat intresse och dagen avslutades med nationalsången.

Publicerades: 11 februari 2018 Uppdaterades: 11 februari 2018