Referat 180903

Uppdaterades: 23 september 2018

Månadsmöte. Fonus informerar om framtidsfullmakt. Nils-Göran från Trelleborgs närradio underhåller.

Närvarande medlemmar 55 st

Ordförande Walter Persson hälsade alla välkomna.Nils-Göran från Trelleborgs närradio hälsades särskilt välkommen.

Ulla-Britt Persson rapporterade från möte med KPR 13 augusti där 75 st medverkade.Ystads olika partier medverkade och utfrågades om varför man ska rösta på respektive parti.Bildande av kommunalt pensionärsråd, byggnationer för äldre och kvaliteten på maten som serveras i kommunen diskuterades. Många av de äldre är undernärda och detta bör ses över. Enhetschef Ingela Ekelund berättade om boendet på Solbacken.

Ystadsrevyn efter nyår; anmälan senast 10/10 för att få 20 % rabatt på biljett.

Studiecirkel börjar preliminärt 23/10. Förslag på ämne önskas.

Möte 8/10 med köttfärslimpa mm; anmälningslista lägges fram.

Julbord 11/12; anmälningslista lägges fram.

Efter förhandlingarna hälsades representant från Fonus Lisbeth Hansson välkommen och ordet överlämnades till henne.Fonus har funnits i Ystad sedan 1986.Testamente är viktigt; varje familj är unik och det gäller att tänka efter före. Viktigt att skriva hur det ska fördelas och om det ska vara enskild egendom.

1 juli 2017 kom en ny lag om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. Fullmakten får upprättas av den som fyllt 18 år.Utförlig broschyr om vad som gäller kan fås av styrelsen.

Vita arkivet delades ut av Lisbeth och det underlättar för anhöriga om det ifylles. Bland annat innehåller det frågor om kremation eller jordbegravning, medlem i svenska kyrkan, kyrkobegravning eller borgerlig begravning mm.

Ordföranden tackade Lisbeth Hansson för givande information och överlämnade en ros.

Sedan drack vi kaffe och åt smörgåsar och liten kaka. Efter detta tog Nils-Göran från Trelleborgs närradio över och underhöll med sång och musik, och berättelser från åren med Nils-Görans orkester. Han hade dessutom blivit utnämnd till Ystads rockkung 1957.Ordföranden tackade för trevlig underhållning och överlämnade en ros.

Dagen avslutades med nationalsången.

Publicerades: 23 september 2018 Uppdaterades: 23 september 2018