191104

Uppdaterades: 02 december 2019

Information. Gäster är Magnus Persson från Vuxenskolan och Göran Gustafsson, expert på Fyledalen.

48 medlemmar var närvarande.

Ordförande Walter Persson hälsade oss välkomna och särskilt dagens gäster Magnus Persson från Vuxenskolan och Göran Gustafsson expert på Fyledalen. Ordföranden påminde även om julbordet 12 december; anmälan senast 2 december till Signe eller Monica.

Ny studiecirkel om "Historik om skånska slott" börjar tisdag 5/11 kl 13.30. Kortspelet fortsätter som vanligt.

Ulla-Britt Persson informerade om YPR. Man har haft möte med socialnämndens presidium. Det blir inga ändringar för vård och omsorg i nästa års budget. Demonstrationen längs Östergatan före mötet kanske påverkade lite. Samhäll och Bygg informerat om att ändringen av busslinjerna inte blivit bra. Ulla-Britt och Britt-Marie representerade samverkansgruppen på konventet i Bollen.

Birgitta Jönsson tackade för födelsedagskortet hon fått när hon fyllde 85 år.

Sedan tog Magnus Persson över ordet. Han är ny representant för Vuxenskolan i Skurups och Ystads kommuner. Han berättade att man nu kommer att lägga fokus på SPF och äldre inom verksamheten, bl a funktionsnedsättningar och annat. Qigong för äldre aktuellt. Nytt program kommer till våren.

Efter detta fick vi kaffe, smörgås och kaka innan Göran Gustafsson visade bilder och berättade om Fyledalen. Dalen går via Högestad-Benestad-Ramsåsa-Röddinge-Eriksdal. Inlandsisen smälte och grävde ur dalen och bildade en översvämning. I Eriksdal finns fin vit kvartssand, och man har även brutit kol och lera där, och det har funnits ett tegelbruk. Benestadbackar och Skogshejdan är ett naturskyddsområde. Längst i söder finns ett deltalandskap där Lyckås ligger. Här finns stora planteringar av Rhododendron. Örn häckar där och det finns även tornfalk och ormvråk. Röddinge är en av Sveriges bästa bokskogar. Här växer bl a ramslök och spjutbräken, och spillkråkan trivs. Längst i norr ligger Eriksdals mosse, och där är dovhjorten mycket vanlig. I Stenby djurskyddsområde lever kungsörnen, och havsörn häckar på Krageholm.

Ordföranden tackade Göran för det trevliga föredraget och de jättefina bilderna, och överlämnade en bukett blommor.

Dagen avslutades sedvanligt med nationalsången.

Publicerades: 02 december 2019 Uppdaterades: 02 december 2019