Referat 5 juni

Uppdaterades: 01 augusti 2017

SPF Seniorerna Erikslund har haft månadsmöte 5 juni på Johannamuseet. 38 medlemmar var samlade. Bengt Almkvist, son till grundaren Manfred Almkvist, visade oss runt, och berättade många intressanta och roliga historier om sin fars arbete i museet som grundades 1983.

Vi fick även lyssna till tre olika positiv, och Bengt beskrev hur de fungerade och hur de hamnat i museet. Bl a hade ett av dem legat nerplockat i lådor på en vind, och det fanns ingen beskrivning eller bild på hur det skulle se ut och fungera. Det tog Manfred Almkvist tre år att sätta ihop det och få det att spela.

Vi fick även satsa på hästkapplöpningsspel, titta in i ett gammalt bankkontor och en frisersalong, beskåda alla fina veteranbilar och höra om deras historia mm mm. Alla saker på museet är fullt funktionsdugliga och har därför varit populära vid olika filminspelningar, bl a med Hasse och Tage och även Jan Troell.

Efter visningen serverades kaffe och kakor. Sedan hölls förhandlingar med bl a information från YPR och senaste nytt om Ölandsresan som går 26-28 juni.

Information från YPR. Ulla-Britt Persson refererade från årsmötet för YPR som hölls på Göken i Ystad. Stadgarna är nu klara. Styrelsen ska bestå av 25 st rådsledamöter och alla är ordinare.

Styrelsens arbetsutskott består av 7 st ledamöter: Knut Sigander SPF ordf, Åsa Erling SPF sekreterare, Ing-Britt Henningsson SKPF kassör, Bingo Olsson SKPF, Ann-Christine Saeden PRO, Anita Lundberg PRO, Ulla-Britt Persson SPF.

Arbetsutskottet delas upp och 3 st Anita, Bingo och Ulla-Britt ansvarar för sociala frågor och 4 st Knut, Åsa, Ann-Christine och Ing-Britt ansvarar för samhällsfrågor.

Vid möte med kommunen togs upp frågor ang Internet på särskilda boenden, medborgarförslag om äldrelots och många klagomål ang färdtjänst

Publicerades: 01 augusti 2017 Uppdaterades: 01 augusti 2017