Referat februari

Uppdaterades: 01 augusti 2017

SPF Seniorerna Erikslund har haft sitt årsmöte på Erikslunds Bygdegård.

Ordf Walter Persson hälsade 54 medlemmar välkomna och höll parentation av tre medlemmar Ann-Marie Jönsson, Astrid Persson och Gudrun Fredriksson som lämnat oss under året.

Knut Landén valdes att leda förhandlingarna och Britt-Marie Sandell som sekreterare för dagen. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens redogörelse upplästes och godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades för det gångna året.

Två av styrelsemedlemmarna, Eva och Östen Malmborg, har flyttat.

Nyval av Monica Nilsson och Kerstin Andersson , i övrigt omval. Britt-Marie Sandell lämnade sekreterarjobbet men är kvar i styrelsen.

Änglakören underhöll med sånger och det avnjöts kaffe och fastlagsbullar och dagen avslutades med nationalsången.

Publicerades: 01 augusti 2017 Uppdaterades: 01 augusti 2017