200113

Uppdaterades: 12 februari 2020

Månadsmöte

Ordförande Walter Persson hälsade oss välkomna och särskilt dagens gäst Gert Lagerstedt.

Information: Studiecirkel om "Historik om skånska slott" börjar igen tisdag 21/1 kl 13.30. Kortspelet fortsätter som vanligt. Svedala SPF har dans den 4 mars.

Efter informationen tog Gert Lagerstedt över och berättade om de skånska slotten och alunbruket i Andrarum.

Jochum Beck, 1602-1682 var en dansk adelsman. Danske kungen Kristian IV såg till att Jochum Beck kom till Gladsax och tog över en stor del av östra Skåne. Jochum Beck upptäckte 1635 en alunfyndighet i Andrarum. 1637 fick Beck sitt kungliga privilegiebrev för att utvinna alun i Gladsax län. Men när Andrarums alunbruk 1643 var färdigt att tas i drift, erövrades Skåne av Sverige och bruket raserades. För att få ordning på sin ekonomi tvingades Jochum Beck sälja Bosjökloster slott till Corfitz Ulfeldt. Själv bodde Jochum Beck på Gladsax hus, men före sin död tvingades han gå i konkurs och hade då ca 80 miljoner i skuld.

Christina Piper, född Törne 1673 i Stockholm, död 1752 på Krageholms slott, var en svensk företagsledare och entreprenör, gift med grev Carl Piper. Christina Törne var sjutton år när hon 1690 gifte sig med den tjugosex år äldre greve Carl Piper i Storkyrkan i Stockholm. Hon blev stammoder till hela den svenska grevliga ätten Piper. Hon är främst känd för sin verksamhet som godsägare och byggherre, men var även känd för sin politiska aktivitet under sin makes tid som en av Karl XII:s rådgivare. Christina Piper lät uppföra flera gods och grundade fyra fideikommisser.

Carl Piper (1647-1716) köpte Krageholm 1704, Högestad 1707, Ivarstorp 1709 och Alunbruket 1714.

Christina Piper flyttade 1720 till Krageholm och köpte Alunbruket 1725. Under perioden fram till hennes död upplevde Alunbruket sin storhetstid. Som mest bodde här 900 personer. Alunverket i Andrarum var Nordens största brukssamhälle och en av Sveriges största industrier. Bruket var ett slags "stat i staten" med egen valuta (C.P.-sedlar), egna affärer, eget apotek och skomakeri, guldsmedja, sadelmakeri, krogar, skrädderi, skola, ålderdomshem, sjukstuga, domstol, fängelse mm. Alunverket upphörde 1905.

Ordföranden tackade Gert för det trevliga föredraget och överlämnade en bukett blommor. Sedan blev vi serverade kaffe, smörgås och kaka. Dagen avslutades sedvanligt med nationalsången.

Publicerades: 12 februari 2020 Uppdaterades: 12 februari 2020