Årsmöte

Uppdaterades: 08 juli 2020

Närvarande 54 medlemmar.

Ordförande Walter Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Parentation utlystes över en medlem som lämnat oss under året.

Årsmötet valde Knut Landén som ordförande och Monica Nilsson som sekreterare för dagen. Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Walter Persson omvaldes till ordförande för ett år. Omval av Signe Persson och Christer Jönsson på 2 år. Nyval av Anita Engdahl Johansson på 2 år eftersom Kerstin Andersson lämnat in avsägelse. Kvarstående Lennart Persson, Britt-Marie Sandell och Monica Nilsson. Omval av Christer Andersson som suppleant på 1 år. Nyval av Gert Nilsson som suppleant på 1 år.

Kerstin Andersson avtackades med blomsterbukett.

Information:

TV-programmet "Seniorsurfarna" har premiär 20 februari i SVT1 kl 21. Man kommer att visa hur man laddar ner app på mobilen, använda Swish och mobilt bank-id mm.

Inbjuden gäst Gabriella Bergqvist från Skånetrafiken informerade om deras nya biljettsystem. Detta infördes 6 december 2019 eftersom tekniken behövde utvecklas och göra det enklare för kunden. Reskassan från det gamla JoJo-kortet kan lösas in mot en värdekod inom 10 år. Detta kan göras på webben eller på deras servicekontor i Malmö eller Lund. Numera finns det bara 3 zoner; liten (stadszon), mellan (upp till 35 km) och stor (hela Skåne). Seniorbiljett kopplas till Skånetrafikens reskort. Åker man 2 eller fler får man tillsammansrabatt på 25 %. Barn under 7 år gratis. Barn o ungdom 7-19 år får 40 % i rabatt.

Nya reskortet kan inte laddas med pengar. Kortet kostar 30 kr. Man kan koppla aktiverad biljett från app till kortet. Gabriella Bergqvist redogjorde för hur man köper biljett på de olika färdsätten stadsbuss, regionbuss och Skånetrafikens tåg. Vi fick även ställa frågor om olika praktiska problem som kan uppstå. Informationsbroschyr om hur man löser biljett mm kommer att skickas ut till alla hushåll inom 14 dagar. Ordföranden tackade Gabriella för den fylliga informationen och överlämnade en bukett blommor.

Vi blev efter detta serverade kaffe, fastlagsbullar och liten kaka.

Kören Stämbandet under ledning av Anna-Maria Hagemann underhöll med vackra sånger, bl a av Evert Taube. Efteråt överlämnade ordföranden blommor till alla i kören.

Dagen avslutades med nationalsången.

Publicerades: 08 juli 2020 Uppdaterades: 08 juli 2020