Trafik & Säkerhet

Örebrodistriktets trafik- och säkerhetsansvarige Per Aspeli informerar.