Kontakta oss

Per H Aspeli

Trafik

Arne Augustsson

Valberedning

Sonja Cederlöf

Valberedning

Torsten Eriksson

Revisor

Margaretha Falk

Revisor

Sten Granström

Valberedning

Annika Gunnarsson

Medlemsregisteransvarig CU

Marianne Isaxon

Valberedning

Catharina Jakobsson

Valberedning ordförande

Kerstin Jönsson

Utbildningsansvarig,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Siv Kanon

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Bernt Larsson

Valberedning

Gunnel Lindgren

Läkemedelsansvarig

Anniette Lindvall

Pensionärsråd regionalt (RPR) ordinarie

Gunnar Olsson

Valberedning

Ann-Charlotte Gustafsson

Resor

Irene Emanuelsson

Medlemsregisteransvarig CU

Christer Olsson

Webbredaktör

Anna Lyktberg

Medlemsregisteransvarig CU