ZOOM - Manualer för Digital utbildning för distrikt och föreningar

Ingenting är sig likt denna höst/vinter när vi inte kan träffas inomhus. Här kommer därför digitala utbildningstips för distrikt och föreningar. För att stötta medlemmar med förtroendeuppdrag i förening har förbundet producerat utbildningsfilmer. Vi presenterar dem och bifogar dokumenten: Manual för deltagare på Zoom-Meeting, leda ett Zoom-Meeting samt delta i ett Zoom Webinar (webbinarium). Förbundet erbjuder också en webbsänd basutbildning för förtroendevalda: Zoom-utbildning för förtroendevalda. Nedan presenteras även utbildningar som Studieförbundet Vuxenskolan tillhandahåller centralt.

Zoomutbildning för förtroendevalda – baskurs
Förbundet kommer i december, att erbjuda utbildningen: "Zoom-utbildning för förtroendevalda". Utbildningen ger baskunskaper i Zoom:
• delta i ett Zoom-möte
• starta ett Zoom-möte
• vi visar hur det ser ut på Mac, PC, surfplatta/mobil
• utbildning sker i ett Zoom Webinar, där du kan ställa skriftliga frågor.
• inbjudan kommer från förbundet till distriktsstyrelser och föreningsstyrelser

Utbildning – digitala plattformar, SV
Studieförbundet Vuxenskolan producerar utbildningsfilmer som läggs ut på SVs hemsida november/december: Zoom för nybörjare – för medlemmar som vill delta i digitala evenemang.

Zoom för nybörjare, SV
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och i mån av tillgång på utbildare kommer vi erbjuda webbsända utbildningar, för medlemmar som vill delta i digitala möten: Zoom för nybörjare. Under utbildningen går det bra att ställa muntliga frågor. Distrikten meddelas när det är möjligt att bjuda in till dessa utbildningar som sker december, januari och februari. Detta är en satsning för att nå de medlemmar som ännu inte använt digitala plattformar.

Snabbguiden för Zoom

Manual för Zoom - webbinarium

Snabbmanual för Zoom - Hur du startar ett möte