Digitalhjälpen – vägledning och tips för att förstå och använda digitala tjänster och verktyg

På uppdrag av regeringen har Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram en webbplats som ska ge hjälp att förstå och använda digitala tjänster och verktyg. På Digitalhjälpen finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips om tjänster och insatser.

Användningen av digitala tjänster har ökat under coronapandemin, men det är många som behöver hjälp att komma igång. På Digitalhjälpen finns samlad information om tjänster och verktyg som redan finns för att det ska vara lättare hitta det som erbjuds.

På Digitalhjälpen finns även helt nytt stödmaterial som PTS har tagit fram, i form av steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och fördjupande information om videosamtal och hjälp på distans med fjärrstyrning.

För personal som arbetar med äldre inom vård och omsorg finns en särskild sektion med samlade tips och information.

Klicka här för att komma till Digitalhjälpen

För att stötta äldre som är isolerade och inte har någon digital vana samt har begränsad eller ingen tillgång till anhörigas stöd kommer en informationskampanj genomföras i början av 2021. Kampanjen handlar om att via icke-digitala kanaler, exempelvis tidningsannonser och postutskick, sprida information om var man kan vända sig för att få hjälp med att lära sig digitala tjänster.