Sitt inte inne.

Studieförbundet Vuxenskolans folkhälsorepresentant Birgitta Wallbom har tagit fram ett program med aktiviteter som kan genomföras i mindre grupper utomhus.